01/06/2012. Duyệt bởi Trần Tam

THIẾU LÂM NỘI GIA QUYỀN


Thiếu Lâm là một trong những môn phái võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc. Lịch sử khá lâu dài, ảnh hưởng rất sâu rộng, võ công Thiếu Lâm là một bộ phận trọng yếu hợp thành võ thuật Trung Quốc.

Võ công Thiếu Lâm khởi nguyên từ xưa tại chùa Thiếu Lâm, trên núi Tung Sơn, Đạt Ma Thiền Sư đã đến đây truyền thụ thiền tông của Phật giáo. Ông diện bích 9 năm, tĩnh tọa tu tâm được tôn làm thủy tổ Thiền tông Phật giáo Trung Quốc. Khi đó Đạt Ma suốt ngày tĩnh tọa, gân cốt không thể không ê mỏi, lại ở nơi rừng già núi thẳm cần phòng ngự thú dữ và sương nắng xâm phạm. Đương lúc các đệ tử ngồi thiền, ông phát hiện thấy có người ngồi thiền lâu, ngà ngà chực ngủ, tinh thần mỏi mệt. Vì muốn khỏi mệt chống thú, khỏe mình giữ chùa, Đạt Ma biên soạn “Hoạt thân pháp” để dạy cho chư tăng luyện tập. Ngoài ra, ông còn dạy luyện các môn côn, kiếm, trượng để tự vệ trừ gian. Ông còn phỏng theo tư thế bay nhảy, ngồi, bò của chim muông, trăn, rắn, khỉ, cọp, báo v.v… phát triển “Hoạt thân pháp” sáng tạo ra môn La Hán thập bát thủ, động tĩnh kết hợp nhau. Về sau trải qua nhiều đời, tăng đồ trường kỳ diễn luyện, kết hợp sung thực, đề cao, dần dà trở thành một  môn quyền thuật gần tới hơn một trăm loại, gọi là “Thiếu Lâm quyền”. Thời nhà Nguyên, Thiếu Lâm phái có các vị đại sư như Bạch Ngọc Phong Giác Viễn thượng nhân, Lý Tẩu tịnh tâm, nghiên cứu Thiếu Lâm quyền pháp, chú ý về chỉnh lý và truyền thụ quyền thuật, đem “La Hán 18 thức” phát triển thành 72 thức. Về sau lại phát triển 128 thức, lần thứ nhất chỉnh lý để thành một môn Thiếu Lâm quyền pháp có hệ thống. 

Trước đó, cuối nhà Tùy đầu nhà Đường, các vị phương trượng chùa Thiếu Lâm vì muốn bảo toàn miếu vũ, chọn lựa người có sức lực cường tráng, võ nghệ cao siêu, dũng cảm thiện chiến, tổ chức một đội ngũ, trước hết, nhiệm vụ của họ là giữ chùa. Về sau các nhà sư tham dự hoạt động chính trị, bắt đầu có tổ chức, tăng binh được huấn luyện rất nghiêm túc. Hằng ngày, các tăng binh đều thức dậy sớm để luyện tập côn, bổng, luyện tập trường kỳ không gián đoạn, đối với sự phát triển nâng cao về võ thuật Thiếu Lâm, gây nên tác dụng rất lớn.

Thiếu Lâm Tự có nhiều văn vật là hiện chứng lịch sử của khởi nguyên Thiếu Lâm quyền. Đặc biệt khiến cho người ta chú mục là “Thiếu Lâm quyền phổ”, vẽ trên vách trong “Bạch y diện”, miêu tả cảnh tượng chân thực ngày xưa các hòa thượng ở Thiếu Lâm Tự luyện quyền, tập võ, trong tự viện “Hoằng Trường” treo đèn kết hoa. Ba mươi vị mặc toàn áo chến, toàn là võ tăng tráng kiện, tinh thần hiển hách, chia làm 15 cặp đối kháng, diễn luyện Thiếu Lâm quyền thuật, quyền đả cước đá, trông rất linh hoạt và sống động. Ngoại trừ luyện quyền trong nội điện còn có các vị tăng diễn luyện khí giới như : đao, thương, côn, bổng. Vẽ cả trên vách tường, hai vách Nam và Bắc có họa “Trùy phổ” của võ thuật Thiếu Lâm, trước mặt vẽ rõ hai vị tăng đương luyện thế xung quyền phát chưởng đối kháng. Thiên phật điện ngày xưa là phòng luyện võ công của Thiếu Lâm Tự, trên nền đất còn di tích, chỗ cọc đứng để luyện võ nghệ theo “Mai hoa trang” của 18 vị tăng.

 

võ công thiếu lâm, thiếu lâm nội gia quyền

 

Thời ngũ đại vị cao tăng Phúc Cư Đặc có mời 18 vị võ lâm cao thủ đến chùa Thiếu Lâm diễn luyện 3 năm.

Thời nhà Minh vị danh tướng Du Đại Du từng dẹp giặc Nuy Khấu (Nhật Bản) cũng hay đến Thiếu Lâm Tự truyền thụ côn thuật. Nên Thiếu Lâm Tự thực tế đã trở thành nơi hội võ trường. Thiếu Lâm Tự sau khi thu thập tất cả sở trường của võ thuật, lại dần dà phát triển thành lưu phái võ thuật có khá nhiều lộ sáo : không thủ và các loại khí giới, khinh công, khí công, bao quát cả mã chiến, bộ chiến. Do đó nên Thiếu Lâm võ công lừng danh trong nước và ngoài nước.

Võ công Thiếu Lâm nổi danh khởi đầu từ cuối nhà Tùy. Các võ tăng như : Đàm Tông, Chí Thao, Huệ Dương cùng với 13 môn đệ, võ nghệ siêu quần giúp Tân Vương Lý Thế Dân đánh thắng Vương Thế Sung, giải vây cho Lý Thế Dân, bắt sống Vương Nhân Cương. Sau khi vua Đường Thái Tôn lên ngôi, trọng thưởng chư tăng ở chùa Thiếu Lâm, điền địa và vàng bạc. Đàm tông được phong đàm đại tướng, còn các vị tăng khác lúc nước lâm nguy thì làm tướng, lúc bình thì làm tăng.

Võ công Thiếu Lâm đã qua khảo nghiệm thực tế chiến đấu.

Thiếu Lâm Tự vào thời kỳ cực thịnh có hơn một vạn mẫu đất, đại diện 14 tòa, phòng ốc nhiều tới 5000 căn, tăng chúng hơn 2000 người. Trong đó có tới hơn 500 vị sư võ nghệ cao cường.

Theo truyền thuyết, Triệu Khuông Dẫn, vị Hoàng đế khai quốc triều Tống và nguyên soái Nhạc Phi cũng được chân truyền của võ công Thiếu Lâm – Triệu Khuông Dẫn ưa thích quyền thuật – Sách quyền thuật của Triệu Khuông Dẫn đã từng để lại tại chùa Thiếu Lâm Tự, quyền sách “Thiếu Lâm quyền thuật trích nghĩa” thời xưa có ghi chép : Nguyên soái Nhạc Phi có thần lực là nhờ học được từ các vị cao tăng Thiếu Lâm.

Thời nhà Minh, chùa Thiếu Lâm Tự có vị hòa thượng Thương Tiểu Sơn từng 3 lần đeo ấn Nguyên soái. Triều đình vì muốn biểu dương công lao của ông, ở trước chùa có dựng một cột cờ và một con sư tử đá.

Tinh thần thượng võ của Thiếu Lâm Tự ngàn đời lưu tiếng thơm. Trong Lịch sử có nhiều anh hùng  hào kiệt luyện thành nhiều kỹ thuật chiến đấu. Ở thời kỳ tự vệ kháng bạo chống xâm lăng đã xuất hiện nhiều sự tích chấn động lòng người vì nền võ thuật cao siêu của Thiếu lâm Tự.

Triều Minh niên hiệu Gia Tĩnh, người Nhật xâm phạm một dãy Duyên hải miền Đông Nam. Thiếu Lâm Tự do Nguyệt không thiền sư đứng đầu, xuất lãnh 30 vị hòa thượng tổ chức thành đội tăng binh kéo ra tiền tuyến Tùng Giang để chặn đánh giặc Nhật. Trong những trận giao chiến, mọi người đều anh dũng sát địch, giết được rất nhiều. Nhưng về  sau quân địch tiếp viện quá đông, đội tăng binh quá ít, lại liên tiếp chiến đấu không ngừng, không được dưỡng sức, nên toàn đội đã anh dũng hy sinh vì nước, lấy máu tươi và tính mệnh viết nên những trang lịch sử vinh quang cho Thiếu Lâm TỰ. Hiện giờ những bia đá, có ghi chép sự tích đội tăng binh chiến đấu oanh liệt và hy sinh anh dũng lúc đó, vẫn còn dựng trong tháp chùa Thiếu Lâm.

Ngoại trừ Thiếu Lâm Tự ở Trung Sơn, tương truyền Thiếu Lâm Tự trước sau còn sáng lập gồm mười mấy phân viện ở các nơi trong toàn quốc. Vào thời nhà minh tại núi Cửu Bống thuộc Phúc Kiến, lại dựng nên một chùa Thiếu Lâm cũng nổi tiếng về phát triển quyền thuật Thiếu Lâm. Sau khi Mãn Thanh diệt nhà Minh, có nhiều nhân sĩ ái quốc, bất mãn vì bị ngoại tộc thống trị, liền cạo đầu xuất gia tu tại Thiếu Lâm Tự. Đạt Tông hòa Thượng kết giao với các anh hùng ở Tam Sơn, Ngũ Nhạc, sáng lập Phật giáo Hồng Môn, bồi dưỡng và phát triển Hồng Môn,cực lực cổ động phản Thanh phục Minh, Phù chính trừ gian. Nam Thiếu Lâm Tự thành đại bản doanh phản Thanh phục Minh, tụ nghĩa sảnh của đệ tử Hồng Môn, lúc nào cũng thấy long lanh tia đao, ánh kiếm do nghĩa sĩ rèn luyện tinh võ cho có bản lĩnh giết giặc. Về sau bị tên đồ đệ phản bội đi tố cáo việc cơ mật với Mãn Thanh, triều liền phát binh đến đàn áp, các tự viện đều bị thiêu hủy. Hồng Môn tan rã một số trôi dạt qua Việt Nam thành lập Hồng Môn Hội tại Việt Nam (Saigon - chợ lớn)...

Trước sau cuộc cách mệnh Tân Hợi (1911), võ công Thiếu Lâm Tự  tiến thêm một bước phát triển tới dân gian. Võ quán dựng lên như rừng, có nhiều chí sĩ ái quốc, vì muốn đạp đổ nền thống trị của triều Mãn Thanh nên tích cực luyện tập võ công Thiếu Lâm Tự và truyền bá cho đến ngày nay...

VS. TRẦN TỨ

Liên Kết Từ Khóa

LIÊN HỆ GHI DANH

VÕ SƯ. NGUYỄN HÙNG PHƯƠNG: 0909 257 184 - 0909 457 184

LỚP SÁNG: 2 - 4 - 6 / 06H - 07H30 CLB TDTT SỐ 02 HỒ XUÂN HƯƠNG, P6, Q3
LỚP TỐI: 2 - 4 - 6 / 18H30 - 20H TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM NGỌC THẠCH SỐ 175 ĐẶNG VĂN NGỮ, P14, Q PHÚ NHUẬN.
LỚP TỐI: 3 - 5 - 7 / 18H30 - 20H TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM NGỌC THẠCH SỐ 175 ĐẶNG VĂN NGỮ, P14, Q PHÚ NHUẬN.