01/09/2014. Duyệt bởi Trần Tam
Thiếu Lâm Nội Gia Quyền

VÕ CÔNG THIẾU LÂM TỰ II
*****

Ngày xưa Thiếu Lâm Tự chia làm năm lưu phái lớn : Hà Nam Tung sơn Thiếu Lâm, Phúc Kiến Thiếu Lâm, Quảng Đông Thiếu Lâm, Nga My Thiếu Lâm, Vũ Đương Thiếu Lâm. Trong mỗi phái lại chia ra khá nhiều tiểu phái và môn biệt,  có thể chia làm hai lưu phái lớn : Nam Thiếu Lâm và Bắc Thiếu Lâm. Võ công Thiếu Lâm chuyên luyện công phu có nội dung phong phú, xét về đại khái tính chất có thể chia thành "Tứ Đại Công Phu": Nội công, Ngoại công, Ngạnh công, Nhuyễn công… Nội công lấy luyện tinh khí làm chủ, Ngoại công và Ngạnh công phần nhiều chỉ luyện về sức mạnh ở trong thân thể, còn nhuyễn công là chuyên luyện thân thể mềm dẻo, uyển chuyển phóng nhảy vượt xa, khí công thì bao gồm nội công và ngoại công luyện công, vận khí và dưỡng khí.

Kỹ pháp còn chia ra quyền thuật, côn thuật, thương thuật, đao thuật, kiếm thuật, kỹ kích, khí giới đối luyện công hơn trăm loại. Có những chiêu thức và công phu ngạnh nhuyễn chủ yếu như dưới đây :

 

1. QUYỀN THUẬT :

Quyền thuật là cội nguồn của võ nghệ Thiếu Lâm. Phái quyền thuật gồm có : Đạt Ma Thập Bát Thủ, Hộ Sơn Tử Môn,La Hán Thập Bát ThủLa Hán Liên Hoàn Cước, Thiếu Lâm Tâm ý Bả, Thập Thăng Đàn Thoái, Tiểu Thông Tý Quyền , Đại thông Tý Quyền , Triều Dương Quyền, Tiểu Hồng Quyền, Đại Hồng Quyền, Lão Hồng QuyềnThiếu Lâm Ngũ Quyền, Ngũ Hình QuyềnÂm Dương Quyền, Liên Hoàn Quyền, Nhu Quyền, Lục Hợp Quyền, Viên Công Quyền, Liên Hoa Quyền, Bửu Lân Quyền, Thái Tổ Trường Quyền, Pháo Quyền, Địa Thảng Quyền, Thiếu Lâm Quyền,Ngũ Lộ Mai Hoa Quyền, Thông Bối Quyền, Thất Tinh Quyền, Thập Bộ Quyền, Túy Bát Tiên QuyềnHầu Quyền, Tâm ý Quyền, Hắc Hổ Quyền, Ngũ Hổ Quyền, Trường quan Đông Quyền, Thanh Long Xuất Hải Quyền, Phiến Tử Quyền,Ưng Trảo Quyền, Hộ Thân Lưu Quyền, Xích Hổ Quyền, Xích Báo Quyền, Long Hình Quyền, Thanh Xà Quyền, Bạch Hạc Quyền v.v…

Đối luyện quyền quyền thuật thì có La Hán Thập Bát ThủLa Hán triều đã – La Hán Lạp Thủ – Lục Hợp Quyền, Tẩu Mã Lục Hợp Quyền, Thập Ngũ Hợp Lý, Ngoại Hành Pháo, Nhị Thập Tư pháp, Thiếu Lâm Hồi Quyền. Hoa Quyền Đối Luyện –Hắc Hổ Quyền – Băng Bộ Quyền.

Quyền thuật của phái Thiếu Lâm dũng mạnh có lực, trong cương có nhu, chất thực không văn hóa, lợi về giao chiến, chiêu chiêu thế thế không công thời thủ, chứ không có hoa dạng suông. Trong lúc luyện tập Thiếu Lâm quyền không bị trường địa hạn chế nên có câu quyền đánh ở chỗ trâu nằm. Phong cách chủ yếu của nó là thể hiện một chữ “Ngạnh” Công thủ gồm đủ, lấy công kích làm chủ, quyền thế không chú trọng về mỹ quan ngoại hình, mà chỉ cần thực lực chiến đấu. Bộ pháp cần tiến lui linh hoạt mau lẹ. Về thận đoạn cung xuất quyền, cần sao thủ pháp cong mà không cong, thẳng mà không thẳng, tiến lùi ra vào nhanh như hầu (khỉ), mạnh như con cọp. Bộ pháp cần vững vàng và linh hoạt, nhãn pháp nghiên cứu dùng mắt nhìn, vận khí, cần khí trầm đan điền. Động tác nhanh như chớp lóe, chuyển tự bánh xe quay, đứng như đinh đóng, nhảy tựa như bay.

Thiếu lâm quyền phân hai phái nam và Bắc. Nam phái trọng quyền, bắc phái trọng cước. Mỗi phái lại chia ra nhiều phái nhỏ.

 2.
CÔN THUẬT

 

Thiếu Lâm phái, côn thuật có : Thập bộ côn - du gia côn- đại cán tử côn – Viên Hầu Côn – Phong Hỏa CônTề My Côn – Như Lộ Ma Côn – Kỳ Môn Côn – Phong Ma Côn – Phong Lôi Côn - Song Bàn Long Côn – Tề Thiên Đại Thánh Hầu côn - Lục Hợp Côn – Thiêu Hỏa Côn - Đại Dạ Soa Côn – Đạt Ma Côn – Tiểu Mai Hoa Côn – Lưu Tinh Côn – Phách Côn – Âm Thủ Côn – Dương Thủ Côn – Ngũ Hổ Lược Dương Côn V.V…

Côn thuật đối luyện có bài côn : Xuyên Thoa Côn : Lục Hợp Côn – Phá Côn Thập Nhị Lộ v..v…  

thapboconphap

Thập Bộ Côn

Côn đánh một khoảng hớn, một quét, một vụt, toàn thân dùng sức, lúc luyện côn phát ra tiếng gió vu vu, nhịp nhàng sinh động, côn pháp kín mít, mau lẹ mạnh vững, nó làm cho người ta khỏe mạnh thân thể, lại hạy trừ hung, thắng dịch, trong lịch sử chống xâm lăng, dẹp loạn.

Thiếu lâm Côn đã phát huy được nhiều tác dụng trọng yếu.

3. THƯƠNG THUẬT :

Thương thuật ở thời xưa là thứ đứng đầu trong binh khí. Thương thuật của phái Thiếu Lâm có Nữu Ti Thương, Trường Thương, Lục Hợp Thương, Đối Hoa thương, Thiếu Lâm Thương, Dạ Thiên Thương, Đế Lô Thương, Lan Môn Thương, Kim Hoa Song Thiệt Thương, Đề Lan Thương, Thập Tam Thương, Thập Bát Danh Thương, Nhị Thập Nhất Danh Thương, Phi Hoa Thương, Tam Thập Lục Danh Thương, Bát Thập Tứ Thương, Tứ Thập Bát Danh Thương, Lục Môn Thương Thế, Thập Thương Giá, Lục Lộ Hoa Thương, Báo Hoa Thương,  Mai Hoa Thương, Hoa Thương, Đại Hoa Thương ,Ô Long Thương v.v…

Thương thuật đối luyện gồm có : Thương đối thương, Đốc thủ thương, chiến thương, Song đao đốc thương, Lục hợp thương, tam thập lục thương phả pháp đối luyện, Nhị thập nhất danh thương đối thích.v…v…

 

Thiếu Lâm thương thuật có bài ca quyết rằng :

Thân pháp lẹ như miêu

Trát thương như đấu hổ

Thương trát một đường dây

Ra thương như dưa tiêu

Thu thương như vờn hổ

Nhảy bước như lên non

Đè thương như Ấn hổ

Bật thương như bật rồng

Hai mắt cần nhìn cao

Thân pháp cần tự nhiên

Lan, nã, cang, điểm, băng, khiêu, bạt

Các loại dụng pháp toàn thân diệu

 

4. ĐAO PHÁP :

Đao là là một trong các binh khí trọng yếu của lịch sử, trong đó Đại đao được tôn làm chủ soái của bách binh Đao như mãnh hổ, Thương tựa giao long. Đao thuật diễn luyện một chiêu thức đều cần có oai phong, khí khái lẫm liệt.

Đao thuật của Thiếu Lâm có : Nhạn Hình Đao – Tứ Môn Đao - Bửu Lân Đao – Miên Đầu Đao – Xuân Thu Đại ĐaoMai Hoa ĐaoThiếu Lâm Đơn Đao – Thiếu Lâm Song Đao – Phấn Dũng Đao – Tung Phác Đao – Tuyết Phiến Đao – Đế Lô Đại Đao – Thiếu Lâm Nhất Lộ Đại Đao – Nhị Lộ Đại Đao- Lục Hợp Đơn Đao – Tọa Sơn Đao – Lục Lộ Song Đao  - Bát Lộ Song Đao  - Thái Tổ Ngọa Long Đao – Mã Môn Đơn Đao, Yến Vĩ Đơn Đao, Mai Hoa Song Đao, Địa Đường Song Đao – Cổn Đường Đao, Đơn Đao Trường Hành Đao – Ngũ Hổ Thiếu Lâm Truy Phong Đao – Thanh Long Đao – Hắc Hổ Đao – Ngũ Hổ quần Dương Đao.

 

 

Đao thuật đối luyện gồm có : Đao Đối Đao Nhị Hợp Song Đao – Đối Phách Đơn Đao – Đối Phách Dạ Đao – Đơn Đao Tiến Song Đao…v.v…

Đặc điểm sử dụng đao là quanh đầu bọc : Não, Lật, Xoay, Chém, Quét, Khều, Xỉa, vận, Dâm, Nâng, Đỡ, lướt, khêu v.v…

Gồm có câu : Đơn đao xem tay, Đơn đao xem chạy, Đơn đao xem đỉnh, Phách, Liêu, trảm, thích tựa như mãnh hổ.

5. KIẾM THUẬT :

Kiếm thuật khỏe mạnh, tốt đẹp, hào phóng, xưa nay lưu truyền sâu rộng. Kiếm thuật của Thiếu Lâm phái có : Đạt Ma kiếm, Càn Khôn Kiếm, Thái Ất Kiếm, Nhị Đường Kiếm, Ngũ Dường Kiếm, Long Hình Kiếm, Phi Long Kiếm, Bạch Viên Kiếm, Đế Bào Kiếm, Lưu Huyền Đức Song Kiếm, Thanh Phong Kiếm, Hành Phong Kiếm, Võ Lâm song Kiếm, Trù Công Kiếm, Sưu Phong Kiếm. Bát tiên kiếm, Hỏa Long Kiếm, Vân Dương Kiếm, Long Truyền Kiếm, Ngũ Dương Kiếm, Ngũ pháp Kiếm, Liên Hoa KiếmThiếu Lâm KiếmTam Thập lục Kiếm, Thất tinh Kiếm, Thoan Lâm Kiếm – Đồng Tử Kiếm - Bửu Lân Kiếm ….

 

 

Kiếm thuật đối luyện :

Nhị Đường Kiếm đối thích, Ngũ Đường Kiếm đối thích, Thiếu Lâm Kiếm đối thích v..v….

Kiếm quyết rằng:

Kiếm là thanh long Kiếm

Kiếm đưa cần khéo léo

Khi cần theo Kiếm hành

Hai mắt nhìn mũi Kiếm

Khí trầm hai chân vững

Thân pháp cần tự nhiên

Kiếm hành như yến bay

Kiếm ngưng như gió ngừng

Kiếm thu như bông hoa

Kiếm đâm như đinh đóng

6. CÁC LOẠI KHÍ GIỚI KHÁC :

Khí giới của Võ thuật Thiếu Lâm có trường, có đoản, có cứng, có mềm, đới nhọn, đới bén, đới móc, đới chém.

Đời xưa có nói Thập bát ban binh khí, gần đây có thêm nhiều loại chưa kể xiết, ngoài trừ đao, thương, Kiếm, Côn đã thuật ở trên, lại còn có Tam Hổ Xoa (Đinh Ba), Sáo Tam Hoàn, Nga Mi Thích, Nguyệt Nga Sạn, Hoa Kích Sạn, Phương Thiên Hoa Kích, Song Chùy, Đại Phủ, Song Phủ, Tam Tiết Côn, Sao Tử Côn, Thất Thiết Tiên, Cửu Tiết tiên, Song tiên, Đao lý gia tiên, Hổ đầu Song Câu, Thao Liêm, Ngũ hợp thảo liêm, Lục Hợp Chiền Sạn, Kích Đấu Câu, Mai Hoa Đơn Quải, Lục Hợp Song Quải, Ô Quỵ Giản, Long Giản, Nhất Nguyệt Lang Nha, Càn Không Quyện, thiền Trượng đại sáo, Phong Ma trượng, Thuẫn bài Nỏ (cái nỏ) v..v

7. KHÍ GIỚI ĐỐI LUYỆN, KHÍ GIỚI QUYẾT THUẬT ĐỐI LUYỆN CÁC SÁO LỘ

Không thủ đoạt đao, không thủ đạt thương, Đơn đao đối thương, không thủ đoạt chủy thủ, Công Xuyên thương, Song quải phá thương, Quải tử hợp tế mi côn, Hổ đấu câu tiên thương, mã nha thích hợp thương, Ô Quy giản hợp thương, Sáo tam hoàn hợp  thương, Nguyệt nha sạn phá song thương, Tiểu tiết tiên đối côn, Cương Tiên đối cửu tiết tiên, Nguyệt nha hợp thương, Nguyệt nha hợp giảng, Tam tiết côn tiền thương, Phương thiên họa kích tiền thương, Tam anh chiến Lã Bố, Không thủ đoạt đao thương, họa kích liên tiến thương, Đại đao phong thương, Tam tiết côn phá song thương, Nga My thích tiến thương v.v…

8. KỶ KÍCH TÁN ĐẢ :

Phép kỷ kích tán đã của Pháo Thiếu Lâm có Thiềm chiều di thân bả, Hổ phốc bả, Du long di bộ, Đơn phương triều dương, thập tự loạn bả, Lão quân bảo hồ lô, Điệp để thâu đào, Hắc hố thâu tâm, Lão hầu ban chi, Ứng môn thiết phiến tử, Án bộ pháo, tiểu quỷ toản thương v.v…..

9. KHÍ CÔNG :

- Khí công là một môn phu trọng yếu của võ công Thiếu Lâm. Khí công của Thiếu Lâm Tự lưu truyền lại có : Dịch Cân kinh, tẩy tủy kinh, Tiểu võ công, Trạm trang công, ích thọ âm dương pháp, hỗn nguyên chất khí công, thái dương công, thái âm công...

10. NGUYỄN NGẠNH CÔNG PHU :

Phép luyện Nhuyễn Ngạnh công phu có nhiều loại như :

Xúc cốt công, Tạ cốt pháp, Cầm nã pháp, Điểm huyệt bí pháp, Đoản đả thủ pháp, các loại pháp dùng thuốc, các loại phép cứu trị v.v…

11.QUYỀN PHÁP :

Tương truyền ngoại trừ Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn, Hà Nam, từ thời Đường còn phân biệt tại các tỉnh: Phúc Kiến, Sơn Đông, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Đài Loan, đều xây dựng gồm có tới mười mấy tòa Phân Viện, chia ra Nam Thiếu Lâm và Bắc Thiếu Lăm. Võ công thiên hạ xuất Thiếu Lâm từ xưa tới giờ, Quyền pháp của Thiếu Lâm Tự lưu truyền rất sâu rộng. Có nhiều người nhiệt tâm về võ thuật Thiếu Lâm đi thẳng tới Thiếu Lâm Tự để học võ nghệ. Đệ tử của Thiếu Lâm tự cũng lại đi các nơi khác để truyền thụ võ thuật.

Quyền pháp của Thiếu Lâm Tự, trải một đời truyền một đời, tiếp tục sung thực phát triển thành ra một lưu phái lớn (có khá nhiều lưu phái nhỏ), khác biệt cũng nhiều, môn loại cũng lắm, y như tiền nhân truyền lại với hơn 360 môn . Có nhiều môn đã thất truyền,hiện giờ vẫn còn lưu truyền tại Việt Nam... nay tôi chỉ Biên soạn
137 bộ, lấy ở trong đó ra, để cung ứng cho các môn sinh đam mê võ thuật, để tiện bề học tập tham khảo và sử dụng trong môn phái Thiếu Lâm Nội Gia Quyền...

VS. Hùng Tư

 

 

Liên Kết Từ Khóa

LIÊN HỆ GHI DANH

VÕ SƯ. NGUYỄN HÙNG PHƯƠNG: 0909 257 184 - 0909 457 184

LỚP SÁNG: 2 - 4 - 6 / 06H - 07H30 CLB TDTT SỐ 02 HỒ XUÂN HƯƠNG, P6, Q3
LỚP TỐI: 2 - 4 - 6 / 18H30 - 20H TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM NGỌC THẠCH SỐ 175 ĐẶNG VĂN NGỮ, P14, Q PHÚ NHUẬN.
LỚP TỐI: 3 - 5 - 7 / 18H30 - 20H TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM NGỌC THẠCH SỐ 175 ĐẶNG VĂN NGỮ, P14, Q PHÚ NHUẬN.